Smlouva o dílo

Na české stavebním trhu hrají stále větší roli smlouvy FIDIC. Jejich výhoda je zcela zjevná – mají jasné standardizované obchodní podmínky, které jsou celosvětově uznávány, a zároveň jsou mimořádně flexibilní. Naši experti BYDLEX s nimi umí běžně pracovat, protože dobře víme, že správně připravená smlouva je jedním ze základních pilířů snah o udržení rozpočtu mnohamilionových zakázek na uzdě a vyvarujete se díky ní zbytečným konfliktům s dodavateli. Skoro by se dalo napsat, že BYDLEX + FIDIC = KLID a UŠETŘENÉ MILIONY.

Co to vlastně FIDIC je?

Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC) je mezinárodní federací konzultačních inženýrů a právě ona stojí za definicí celosvětových smluvních podmínek v oblastech průmyslu, stavebnictví a projektových prací. Jejich užití je je dnes zcela běžné zejména v oblasti veřejných zakázek a mnohdy je jejich užití vyžadováno bankami pro poskytnutí projektového financování. V Česku se smlouvy FIDIC využívají u zakázek spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie a pro velké developerské projekty. Běžně je pak využívají Ministerstvo vnitra, Státní fond rozvoje dopravní infrastruktury a Ředitelství silnic a dálnic.  FIDIC zároveň pomáhá i v případě, že vzorové smlouvy nejsou užity přímo, ale slouží například jako reference při jednání a tvoří tržní standard obecně uznávaných norem.

Největší výhodou je pak variabilita těchto vzorových smluv. Lze je užít pro jakkoli velké zakázky, nicméně používají se zejména pro ty, jejichž hodnota přesahuje sto milionů korun. Smlouvy také chrání všechny smluvní strany a vytváří jasná a jednotná pravidla hry. Tím ulehčuje a zkracuje jednání mezi investorem a dodavateli na nezbytné minimum. Smluvní vzory se dělí na dvě části– General Conditions a Conditions of Particular Application.

General Condition se skládá z všeobecných ustanovení (smlouva o dílo, dokumentace stavby, společné závazky), práv a povinností smluvních stran včetně úlohy technického dozoru, způsobu realizace, průběhu prací, převzetí díla, odpovědnosti za vady, fakturaci apod. Tyto části jsou v podstatě neměnné pro jakýkoli projekt. Naopak druhá část, Conditions of Particular Application jsou dojednávány s ohledem na potřeby konkrétního projektu.

My v BYDLEX máme vždy v patrnosti rámec smluv FIDIC a implementujeme ho do českého prostředí. Umíme velmi dobře pracovat jak se samotnými smluvními vzory, tak přenášet jejich výhody do běžných smluv o dílo. A tím ochránit zájmy našich klientů.